تعمیرات کامپیوتر

تعمیرات کامپیوتر

تعمیرات کامپیوتر در محل:
به تعمیراتی گفته می شود که در منزل و یا شرکت انجام می شود.و این تعمیرات همراه با آموزش هست. در دیگر نگران نتیجه کار نیستیم

مزایا:
شفافیت تعمیر یا تعمیرات
بالا بودن کیفیت تعمیریا تعمیرات 
نداشتن رفت و امد برای مشتری
سرعت بالا تعمیر