ICDL چیست؟

در بیشتر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری و در بعضی کشورهای در حال توسعه آموزش علوم کامپیوتری و فراگیریدانش IT- Information Technology جزو برنامه های اصلی مدارس ، دبیرستانها و دانشگاهها به شمار می آید . در ایراننیز برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات موسوم به ( تکفا ) مهمترین برنامه دولت در زمینه توسعه ، گسترشو کاربردی ساختن IT در کشور محسوب می شود .ICDL- International Computer Driving License ICDL گواهینامه ای است بین المللی جهت استفاده از کامپیوتر درحدی که نیازهای مقدماتی و اصلی کاربر را پاسخگو باشد . دوره ی آموزشی که در ادامه و در چند بخش روی سایت قرار میدهیم شما را با اولین مبحث و مقدمات این استاندارد آشنا می سازد .برای یادگیری این دوره ی آموزشی نیازی به نرم افزار خاص نمی باشد . فقط لازم است توضیحات ارائه شده بطور کامل مطالعه گردد تا مفاهیم پایه و اصلی کاربرد کامپیوتر آموزش گرفته شود .Image result for icdl